Θέρμανση

Το Clima canal είναι μια μικρή επανάσταση... Παρέχει κλιματισμό & θέρμανση, σε μια εξαιρετικά συμπαγή ενδοδαπέδια μονάδα.

  • Clima Canal - μόνο θέρμανση: Βάθος 8cm
  • Clima Canal-θέρμανση-ψύξη: Βάθος 10cm
  • Σταθερό Πλάτος 17cm.
  • Μέγιστη απόδοση 4000watt!

Πλεονεκτήματα ενδοδαπέδιων καναλιών Low-H2O
  • Προσφέρουν αρχιτεκτονικές λύσεις στην διαμόρφωση χώρου
  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 32,7% σε σχέση με την ενδοδαπέδια θέρμανση.
  • Ισοκατανομή θερμότητας και σταθερή θερμοκρασία χώρου ,όπως τα ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης
  • Ταχύτατο σύστημα στην ζήτηση για θέρμανση.

Type
Manual Title
Φυλλάδιο
Χρωματολόγιο